Săn Mây & Khám Phá Khe Sanh Hùng Vỹ 2N1D

1,990,000 1,390,000

Xuất phát: Huế
Thời gian: 2 ngày
Lịch khởi hành: Theo yêu cầu
Phương tiện: Ô tô,

Mọi thông tin tư vấn hỗ trợ hoặc đặt tour nhanh xin vui lòng liên hệ qua hotline : 0234 3693 039
🍃 𝗞𝗛𝗘 𝗦𝗔𝗡𝗛 – 𝗛𝗨̛𝗢̛́𝗡𝗚 𝗛𝗢𝗔́ 𝗛𝗨̀𝗡𝗚 𝗩𝗬̃ 𝗩𝗔̀ 𝗠𝗢̣̂𝗡𝗚 𝗠𝗢̛ 🌄
✨ MIỀN TRUNG SĂN MÂY Ở ĐÂU !!!
✨ Đ𝒆̂́𝒏 𝑲𝒉𝒆 𝑺𝒂𝒏𝒉 đ𝒆̂̉ 𝒄𝒐́ 𝒄𝒐̛ 𝒉𝒐̣̂𝒊 “𝒔𝒂̆𝒏 𝒎𝒂̂𝒚” 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒌𝒉𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒂̉𝒏𝒉 𝒍𝒖𝒏𝒈 𝒍𝒊𝒏𝒉 𝒉𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒂̉𝒐!!!
🌥 𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑙𝑒̂𝑛 𝐾ℎ𝑒 𝑆𝑎𝑛ℎ (ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝐻𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝐻𝑜́𝑎, 𝑡𝑖̉𝑛ℎ 𝑄𝑢𝑎̉𝑛𝑔 𝑇𝑟𝑖̣) – 𝑚𝑎̉𝑛ℎ đ𝑎̂́𝑡 𝑠𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑚𝑢̀ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑛𝑢́𝑖 𝑛𝑜𝑛 ℎ𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑖̃, 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑔𝑖𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡𝑟𝑎𝑛ℎ 𝑣𝑒̃. Đ𝑒̂́𝑛 đ𝑎̂𝑦 đ𝑒̂̉ đ𝑎̆́𝑚 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑣𝑒̉ đ𝑒̣𝑝 𝑠𝑜̛𝑛 𝑡ℎ𝑢𝑦̉ ℎ𝑢̛̃𝑢 𝑡𝑖̀𝑛ℎ, 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 ℎ𝑎̂́𝑝 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑠𝑎̆𝑛 𝑚𝑎̂𝑦, đ𝑖 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑡, 𝑙𝑒𝑜 𝑛𝑢́𝑖…. 𝐾ℎ𝑒 𝑆𝑎𝑛ℎ đ𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̉𝑚 đ𝑒̂́𝑛 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎̉𝑛ℎ đ𝑒̣𝑝 𝑡𝑢̛̣ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑡ℎ𝑎́𝑐 𝑞𝑢𝑎́ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑑𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ, 𝑖́𝑡 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑎̆̀𝑚 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑐𝑎̣𝑛ℎ “𝐻𝑢𝑒̂́ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔” 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 đ𝑖 2 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑣𝑎̀𝑜 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛.